Menu:

Historie a fungování společnosti Podnikový právník, s.r.o.

Založení společnosti - 1998. Po celou dobu své existence nabízíme seriózní a profesionální služby v oblasti řešení pohledávek.

Nabízíme alternativu k obvyklému způsobu řešení pohledávek, kdy pohledávka je za nemalé náklady zažalována k soudu a měsíce a roky se pak čeká na nejistý výsledek soudního rozhodnutí.

To vše s vědomím, že ani samotný úspěch u soudu neznamená vymožení pohledávky, ale pouze doklad o existenci práva - exekuční titul.

Našimi klienty jsou nejčastěji podnikatelé, kteří zažili pocit marnosti a beznaděje u soudního řízení.

Máme vypracovaný systém mimosoudních řešení pohledávek, při garanci naprosté legálnosti všech procesů.

Prvním předpokladem bezpečného podnikání je obezřetnost při dodání plnění na splatnost. Dále je velmi důležitá rychlost a systematičnost řešení pohledávek.

Jako klientsky nejúspěšnější model se osvědčilo postoupení ("odkup") pohledávky a přenesení všech starostí s jejím vymáháním na naši společnost.

Klienti se tak mohou soustředit na své podnikání a nezabývat se starostmi s řešením pohledávek.

Velmi přínostná je pro naše klienty také možnost našeho proplacení pohledávek, ještě před vymožením od dlužníka.

 

 

Je to jednoduché a funkční

Pokud Vám není pohledávka řádně a včas zaplacena, odkoupíme jí a vyřešíme za Vás. Vzhledem k naší dlouhé historii, kdy tuto službu nabízíme od r. 1998 se můžete spolehnout na naprosto profesionální a spolehlivé jednání.